PARK SANSECAR, S.L. objevil

Parkoviště Letiště Madryt

Camino de los Rosales, 58, 28860 Paracuellos de Jarama

PARKLOT > Letiště Madrid-Barajas > Parkoviště PARK SANSECAR, S.L. objevil

již od 1233.08Kč

Obecné

Jak zaparkovat auto u Sansecar?

Jednoduše budete muset zajet přímo do odletové plochy letiště v Madridu a jeden z řidičů se postará o zaparkování vozu a jeho vrácení ke stejným dveřím při vašem návratu. Díky tomuto zařízení je to jedno z nejoblíbenějších parkovišť na letišti v Madridu.

Zabezpečení je v Park Sansecar plně zaručeno

Zařízení Park Sansecar , nejlepší parkoviště na letišti v Madridu, v současnosti záviděníhodné bezpečnostní. Celý areál je dokonale oplocený a uzavřený. Kromě toho má zařízení 24hodinový dohled a video monitorovací systém, který zajišťuje vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho vozidla. Jak to nemohlo být jinak, řidiči jsou pojištěni a klíče jsou uloženy v unikátních přihrádkách v kancelářích.

Zaparkování auta nebylo nikdy tak snadné

Chcete-li získat přístup k Sansecar , musíte jet k odletovému terminálu letiště, protože tam vystoupíte a vyzvednete své auto. Jednoduše musíte uvést číslo svého letu, aby řidiči věděli, na který terminál se mají při hledání obrátit. Pokud míříte na letiště z jihu, měli byste jet po dálnici A-42 a pokračovat po M-14, dokud nedorazíte do cíle. Pokud naopak odjíždíte ze severu, musíte vzít AP-61 a později se připojit k AP-6, A-6 a M-40. Ze západu se vydejte směrem k A-50 a pokračujte po AP-51, AP-6, A-6 a M-40. Nakonec, pokud odjíždíte z východu, vezměte A-40 a připojte se k A-40 a A-3, dokud nedosáhnete M-40. Bezpochyby nejjednodušší způsob, jak najít parkoviště na letišti Madrid. Jednoduše musíte jít na letiště v Madridu, nechat auto a užít si let. Nejlepší nízkonákladové parkoviště Barajas se postará o zbytek.

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji