Právní ustanovení


AKT O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

Podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

AKT O USŁUGACH CYFROWYCH (DSA)

Parklot przestrzegając przepisów wprowadzonych przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. (Akt o usługach cyfrowych, DSA) prezentować będzie w niniejszej zakładce odpowiednie informacje wymagane przepisami prawa.

Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych, dostawcy usług pośrednich mają obowiązek zapewnienia pojedynczych punktów kontaktowych do komunikacji z odbiorcami usług oraz z organami państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych.

 

Punkt kontaktowy dla Komisji i Rady Usług Cyfrowych, organów państw członkowskich oraz odbiorców usług jest wspólny pod adresem: dsa@parklot.pl

Komunikacja prowadzona jest w języku polskim oraz angielskim.

The common contact point for the Commission and the Digital Services Council, national signs and service recipients is at: dsa@wakacje.pl

Communication can be conducted in Polish and English.

Punkt kontaktowy został wyznaczony do celów bezpośredniej komunikacji drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją oraz Radą ds. Usług Cyfrowych na potrzeby stosowania postanowień Aktu o usługach cyfrowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

The contact point has been designated for direct electronic communication with Member State authorities, the Commission and the Digital Services Council for the application of the provisions of the Digital Services Act - Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on the single market for digital services and amending Directive 2000/31/EC.

 

Zgłaszanie nielegalnych treści:

Użytkownicy, którzy uznają, że zamieszczona w serwisie parklot.pl treść lub obraz jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub narusza zasady współżycia społecznego (np. nawołuje do nienawiści, propaguje przemoc, zawiera groźby, treści dyskryminujące, rasistowskie, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze), ma prawo ją zgłosić poprzez poniższy formularz zgłaszania nielegalnych treści.

 

TUTAJ FORMULARZ NIELEGALNYCH TREŚCI

 

Obowiązki sprawozdawcze:

Liczba aktywnych użytkowników:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – Akt o usługach cyfrowych, Parklot  podaje w tym miejscu średnią liczbę aktywnych odbiorców usługi z ostatnich 6 miesięcy:  123 510.