Obecné

Vícepodlažní parkoviště P2 umístěné přímo u terminálu šetří čas a zaručuje bezpečnost. Parkoviště je hlídané a částečně monitorované 24 hodin denně. Cestovatelům nabízí 750 označených míst. Parking P2 je oficiální parkoviště varšavského letiště Chopina.

Záruka prostoru

Díky spolupráci s letištěm Chopin si můžete při rezervaci prostřednictvím webových stránek PARKLOT být jisti, že na vás bude při příjezdu čekat parkovací místo. Po provedení rezervace obdržíte potvrzení, které bude při opuštění parkoviště předloženo v tištěné podobě nebo na telefonu.

Zabezpečené parkování P2

Kryté parkování P2 na Okęcie znamená plnou bezpečnost vašeho vozu, při opuštění země bude střeženo vysoce kvalifikovaným zabezpečením. Vůz je chráněn před povětrnostními podmínkami na parkovišti P2 na letišti Okęcie. Parkoviště je částečně monitorováno, pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při parkování.

Parkování na letišti Varšava / Okęcie pro náročné lidi

Toto profesionální letištní parkoviště ve Varšavě se těší vysoké důvěře zákazníků z celého světa a kladným názorům. Při odletu z letiště Okecie bude toto parkoviště tou nejlepší volbou.

Faktury

Chcete-li obdržet fakturu za parkovací službu rezervovanou prostřednictvím služby PARKLOT, jednoduše zašlete tyto informace na adresu kontakt@parklot.pl .

Správcem parkoviště je státní podnik „Polská letiště“
Předpisy pro parkování P2
Informace o letišti: +48 22 650 42 20

Při návratu na parkoviště se musíte obsluze parkoviště prokázat potvrzením rezervace Parklot a před odjezdem si vyzvednout speciální vstupenku, která se používá při výjezdu.

Rezervace umožňuje využití parkoviště P2 (bez PREMIUM nebo P1).

Každý další den v případě překročení vyhrazené doby parkování stojí 70 PLN navíc.

Názory

4.3/5
Snadná dostupnost
4.3 / 5
Standard parkoviště
4.0 / 5
Obsluha parkoviště
4.2 / 5

Zdeněk C.

3.0/5

05.01.2023 21:45
Snadná dostupnost
4/5
Standard parkoviště
3/5
Obsluha parkoviště
2/5

Bohužel doma jsem zjistil, že mám podřený zadní blatník😒


Jiří N.

3.67/5

27.11.2022 19:52
Snadná dostupnost
3/5
Standard parkoviště
4/5
Obsluha parkoviště
4/5


Jan S.

3.67/5

28.03.2022 11:14
Snadná dostupnost
4/5
Standard parkoviště
3/5
Obsluha parkoviště
4/5

Parkovací místo je příliš malé na obyčejné auto. SUV - velký problém.


Čtěte více: Názory na parkoviště Oficiální Parkování na Letišti P2 (1347)

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji