Obecné

Oficiální parkoviště P4 letiště Okęcie

Dlouhodobé parkoviště P4 je hlídané terénní parkoviště, které se nachází v bezprostřední blízkosti letiště. Parkoviště je otevřené, oplocené a hlídané. Na parkovišti P4 ve Varšavě je 24hodinová služba a cesta k terminálu trvá jen dvě minuty

Jak používat oficiální parkoviště P4 na letišti Chopin?

Na parkoviště P4 zákazník po předložení rezervace a provedení činností souvisejících s přejímkou ​​vozidla dojede k závorě vjezdu (vjezd je omezen sloupkem, obsluha vpustí parkoviště), zákazník obdrží vstupenku a je obsluhou vpuštěn na parkoviště - parkování v prostoru určeném zaměstnancem.

Rezervace z parkoviště P4 vás neopravňuje k parkování na jiných parkovištích PPL.

Každý další den v případě překročení vyhrazené doby parkování stojí dalších 50 PLN.

Galerie

Názory

4.1/5
Snadná dostupnost
4.1 / 5
Standard parkoviště
4.0 / 5
Obsluha parkoviště
4.1 / 5

Miroslav

4.67/5

26.12.2022 22:25
Snadná dostupnost
5/5
Standard parkoviště
4/5
Obsluha parkoviště
5/5

Plně funkční pro můj účel a cíl cesty včetně doby trvání parkování.


Pavel R.

4.33/5

10.07.2022 12:39
Snadná dostupnost
3/5
Standard parkoviště
5/5
Obsluha parkoviště
5/5

Vynikající poloha


Čtěte více: Názory na parkoviště Oficiální Parkování na Letišti P4 (314)

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji