Mein Valet

Parkoviště Letiště Frankfurt

Rüsselsheimer Straße 115, 65451 Kelsterbach

PARKLOT > Letiště Frankfurt > Parkoviště Mein Valet

již od 2573.47Kč

Obecné

Vaše parkoviště na letišti Frankfurt nad Mohanem

Mein-Valet-Frankfurt disponuje vícepodlažním, krytým a monitorovaným parkovištěm, které nabízí nejpohodlnější a nejrychlejší možné řešení pro zákazníky cestující z frankfurtského letiště.

Zákazník začíná svou cestu na frankfurtském letišti v pohodlí. Adresy pro navigační systém: Terminál 1, Hugo-Eckener-Ring - odletová úroveň (horní úroveň), Terminál 2, Hugo-Eckener-Ring - odletová úroveň. 30 minut před příjezdem na letiště je nutné kontaktovat parkoviště telefonicky na čísle 06107 - 9450056, aby byl zajištěn hladký průběh.

DEN ODJEZDU

Když zákazníci přijedou k terminálu, personál parkoviště už na ně bude čekat. Zaměstnance Mein Valet poznáte podle dobře viditelného červeného oblečení s vytištěným logem parkoviště MEIN VALET! Zaměstnanec parkoviště zaznamená případné poškození vozidla a provede zákazníka dalším postupem servisu. Nakonec zákazníci obdrží kopii elektronicky vygenerované zprávy a vy můžete v klidu cestovat!"

BEZPEČNÝ PŘEPRAV A PARKOVÁNÍ VOZIDLA KLIENTA!

Aby si klienti mohli užívat dovolenou bez obav o své vozidlo, nabízí parkoviště nejvyšší možnou úroveň zabezpečení vozidel! Vůz zákazníka bude řídit pouze zkušený a kompetentní personál. Tato služba je navíc pojištěna naším partnerem Allianz až do výše 9 milionů eur na dopravu a ubytování!

DEN PŘIJEZDU

Vrácení vozidla probíhá přímo na terminálu - co nejpohodlněji! Zákazníci musí ihned po přistání volat na číslo +49 06107 - 9450056. Obsluha parkoviště dopraví vozidlo zákazníka zpět k vybranému terminálu a po kontrole průkazu zákazníka VALET jej předá.

Galerie

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji