Noroparking

Parkoviště Letiště Alicante

Aeropuerto de Alicante-Elche, 03195. Alicante - Elche

PARKLOT > letiště Alicante-Elche > Parkoviště Noroparking

již od 50.00Kč

Obecné

Noroparking

Toto parkoviště na letišti Alicante je otevřené 24 hodin denně, takže své vozidlo můžete opustit kdykoli bez ohledu na čas odletu vašeho letu. Totéž lze říci o době odběru. Kromě toho nabízí bezplatnou autobusovou dopravu, která vás doveze k odletovému terminálu, když opustíte auto, a z příletového terminálu do jeho zařízení, když s ním budete chtít jet znovu. Navíc, pokud si přejete, můžete požádat o kompletní mycí servis. Tímto způsobem, když opustíte toto parkovací letiště v Alicante, bude vaše auto lesklé.

Zabezpečení v Noroparking

Bezpečnost tohoto levného parkoviště na letišti Alicante je nezpochybnitelná. Je to dáno především tím, že je monitorováno pomocí komplexního kamerového systému 24 hodin denně. Navíc jsou zde pracovníci ostrahy, kteří mají na starosti správu parkování po celý den, takže se nebudete muset bát o své vozidlo během cesty z Parkování na letišti Alicante .

Jak se dostat do Noroparking Alicante

Dostat se do Noroparking Alicante je velmi jednoduché. Pokud přijíždíte z dálnice A7, sjeďte sjezdem 22 směrem na letiště El Altet, který vede na silnice N-340 a N-332. V tu chvíli se ocitnete na N-338. Jděte rovně 1,5 kilometru a sjeďte směrem na letiště. Chcete-li se dostat na toto parkoviště letiště Alicante, zařaďte se do správného pruhu a řiďte se pokyny pod značkou „General Aviation, T. carga“. Pokračujte rovně, dokud nedosáhnete kruhového objezdu s orientačním „SALIDA Todos Direccions Torrellano“. Pokračujte tam 600 metrů po CV-852 a dorazíte na toto parkoviště v Alicante.

Mapa

Právní informace

Při plnění povinnosti stanovené v čl. 12a odst. 2 a 4 zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitele (Zákonný zřídil 2020, položka 287) tímto dodavatel informuje o rozdělení povinností týkajících se uzavírání prostřednictvím Služby smlouvy týkající se parkovacích služeb mezi Dodavatelem a subjekty, které jsou vlastníky parkovišť, kteří prezentují své nabídky na webových stránkách Dodavatele. Zároveň upozorňujeme, že veškeré nabídky dostupné na webových stránkách Dodavatele pocházejí od subjektů, kteří jsou podnikateli.

Úlohou Dodavatele je:

 1. Umisťování nabídek parkovacích služeb na stránkách se zněním vedeným vlastníky parkoven nebo osobami odpovědnými za spolupráci, včetně cen. Dodavatel nemá vliv na výši výše uvedených cen, neupravuje je a vždy poskytuje nejaktuálnější ceny, které poskytují parkoviště a partneři.

 1. Poskytování cestujícím emailem následujících informací týkajících se hlavních vlastností služby:

 • umístění parkoviště, kontaktní údaje k obsluze parkoviště;

 • Informace o přepravách, případně jejich absenci, zejména délce trvání;

 • Všech výhodách nabízených parkováním;

 • informacích o jazykových požadavcích, pokud bude pro cestujícího využití některých parkovacích služeb záviset na úspěšné ústní komunikaci;

 • informací o dostupnosti parkovacích služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí a na žádost cestujícího podrobné informace o možnostech jejich přizpůsobení jeho potřebám.

 1. Umisťování informací o:

 • ceně parkovací služby a způsobu platby;

 • druhu dodatečných nákladů, kterými se může uživatel setkat;

 • právu uzavřít uživatele smlouvu o parkovací službě v době stanovené pravidly před zahájením parkovací služby;

 • obchodním názvu, adrese, příjezdových instrukcích a otevíracích dobách parkování.

 1. Umožnění rezervace a nákupu parkovací služby a dodatečných služeb nabízených parkovištěm.

 1. Umožnění zakoupení pojištění na parkovací službu nabízeného externím partnerem nesouvisejícím s parkovištěm - Inter Partner Assistance S.A.

 1. Poskytování individuálních obchodních informací o nabídkách uživatelům, kteří se spojili s webovou stránkou prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Vedení obsluhy vyplývající z uzavřených smluv uživatelem, což znamená zejména předávání informací týkajících rezervace od parkoviště a předávání informací od pojišťovny v případě takového nákupu uživatelem.

 1. Umožnění uživateli provádět změny v rezervaci v čase stanoveném pravidly, předávání všech dalších informací ovlivňujících realizaci parkovací služby a také podpora v oblasti komunikace uživatele s parkovištěm během trvání parkovací služby.

 1. Řešení reklamací týkajících se vlastní činnosti a poskytovaných služeb, zejména procesu prodeje - správnosti a kvality obsluhy v procesu prodeje služeb dostupných v nabídce webové stránky a poprodejní obsluhy.

Úkolem parkoviště je:

 • poskytování dodavateli nabídek parkování, včetně informací o ceně služby zahrnující zejména stání auta na parkovišti a ceny dodatečných služeb, které uživatel využívá;

 • poskytování dodavateli dat a informací nezbytných pro realizaci parkovacích služeb;

 • poskytování dodavateli prezentací fotografií parkoviště a transferových aut ve vybraných nabídkách;

 • řádné plnění smlouvy uzavřené s uživatelem;

 • řešení stížností, které se týkají nedostatečného plnění smlouvy parkoviště.

Rezervovat parkoviště

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji